Ngô Thái (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Thái

Tước hiệu: Trung hưng công thần, Gia phong Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, Đồng Bình chương quân quốc trọng sự Thượng Trụ quốc Tả Đề lĩnh An Đức hầu

Thụy hiệu: Phúc Thuận Thượng sỹ

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam

Mất ngày 3/6 Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Khếbà nộiVũ Thị Ngọc Hoàn

– Bố Ngô Văn BínhmẹLê Thị Hậu

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với 2 vợ là Lê Thị và Ngô Thị Ngọc Kính

– Có 5 người con:

Con trai: Ngô Hòa

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Hiền

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 3 trong gia đình 5 anh em (Ngô Chiểu, Ngô Khê, Ngô Thái, Ngô Bật Lãng và Ngô Hoán)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Giải thưởng và tôn vinh

Mộ táng ở xứ Cầu Nang

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *