Ngô Quang Tiến (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Quang Tiến

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Liêm

– Bố Ngô Đà

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả của Tiến sĩ Ngô Trần Thực (1742)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *