Ngô Quang Toản (? – ?)

1. Thông tin

– Tên húy: Ngô Quang Toản

Tên gọi: Ngô Quang Tân

Tự hiệu: Phúc Đức

Thụy hiệu: Tiền Bột Hải quận Ngô Quý công

Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 2/6 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Như Địnhbà nộiĐậu Thị Từ Thúc

– Bố Ngô Tô Phủ mẹLê Từ Nhân

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Phan Bản Thiện

Có 4 người con: (3 con trai và 1 con gái)

Con trai: Ngô Trí Trạch, Ngô Tiên Gián và 1 con trai

Con gái: 1 người con

c) Hậu duệ

Cháu nội: Ngô Trí Tri

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 3 trong gia đình 7 anh em (Ngô Văn Lưu, Ngô Văn Cảnh, Ngô Quang Toản, Ngô Quang Lượng và 3 người nữa)

Thế kỷ XV, Triều Lê

4. Giải thưởng và vinh danh

Mộ táng tại nghĩa trang xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

1 Response

  1. December 11, 2021

    […] Bố là Ngô Quang Toản và mẹ là Phan Bản […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *