Ngô Tô Phủ (? – ?)

1. Thông tin

– Tên húy: Ngô Tô Phủ

Tên gọi: Ngô Quang Tâm

Thụy hiệu: Bột Hải quận đệ tam lang Ngô Quý công

Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 13/8 (AL) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Sử Toànbà nộiChu Thị Bột

– Bố Ngô Như Định và mẹ là Đậu Thị Từ Thúc

b) Hôn nhân và con cái

Quan hệ gia đình với vợ là Lê Từ Nhân

Có 7 người con: (4 con trai và 3 con gái)

Con trai: Ngô Văn Lưu, Ngô Văn Cảnh, Ngô Quang Tân và Ngô Quang Lượng.

Con gái: 3 người con

c) Hậu duệ

Cháu nội: Ngô Trí Trạch, Ngô Tiên Gián và 2 người cháu.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 2 anh em (Ngô Quang Tổ và Ngô Quang Tâm)

Thế kỷ XV, Triều Lê

4. Giải thưởng và vinh danh

Mộ táng tại nghĩa trang Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

1 Response

  1. December 11, 2021

    […] Ông nội là Ngô Tô Phủ và bà nội là Lê Từ […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *