Ngô Quang Lượng (? – ?)

1. Thông tin

– Tên húy: Ngô Quang Lượng

Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Như Địnhbà nộiĐậu Thị Từ Thúc

– Bố Ngô Tô Phủ mẹLê Từ Nhân

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 4 trong gia đình 7 anh em (Ngô Văn Lưu, Ngô Văn Cảnh, Ngô Quang Toản, Ngô Quang Lượng và 3 người nữa)

Thế kỷ XV, Triều Lê

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *