Ngô Phúc Yên (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Phúc Yên

– Chưa rõ năm sinh tại làng Kẻ Gám, Đại Việt (nay là Xuân Thành, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Nhân Duyên

Ông ngoại là Phan Hoằng Tích và bà ngoại là Trịnh Thị Ngọc Dung

– Bố là Ngô Nhân DũngmẹPhan Thị Ngọc Thương

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Phan Thị Tư Lộc

– Có 4 người con trai: Ngô Phúc Tính, Ngô Phúc Thám, Ngô Phúc Đăng và Ngô Phúc Trấn

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Thuân, Ngô Pháp Ứng

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 3 trong gia đình 4 anh em (Ngô Phúc Thưởng, Ngô Phúc Đạt, Ngô Phúc Yên và Ngô Phúc Viết)

Thế kỷ X

4. Giải thưởng và vinh danh

Được coi là thủy tổ của chi Diễn Pháp, Diễn Hoa, Diễn Hạnh, Diễn Yên

Có thể từ Diễn Hoa lại phân ra cả chi Khoa Giáp, thuộc huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Việt Nam.

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *