Ngô Phúc Trọng (? – ?, Trọng Võ hầu)

1. Thông tin

– Tên huý: Ngô Phúc Trọng

Tước hiệu: Trọng Võ hầu

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Phúc Chánhbà nộiMai Thị Vượng

– Bố Ngô Phúc Túc mẹTrịnh Thị Ngọc Như

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Vũ Thị

– Có 4 người con trai: Ngô Phúc Bành, Ngô Phúc Dương, Ngô Phúc Ba và Ngô Phúc Lộc.

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Thân, Ngô Phúc Dũng, Ngô Phúc Cụ, Ngô Phúc Hà và Ngô Phúc Tôn.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Nam triều nhà Lê (Lê trung hưng) – Cảnh Hưng/Hiển Tông 46 – Chiêu Thống 1

Đàng ngoài chúa Trịnh – Đoan Nam vương 1

Nhà Nguyễn – Thái Đức 8

Đỗ Tạo sĩ, làm Quân tả bộ hiệu

Năm 1788 (Mậu Thân)

Nam triều nhà Lê (Lê trung hưng) – Chiêu Thống 2

Nhà Nguyễn – Thái Đức 10 – Quang Trung 1

Về Ninh Sơn (nay là thôn Ninh Sơn, Tt. Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội)

4. Tham khảo

a) Internet

ngotoc.vn: Ngô Phúc Trọng

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Họ Ngô Việt Nam-Lược sử-Sự kiện-Nhân vật-Hệ phả của Ngô Đức Thắng (2000 Canh Thìn, Hà Nội)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *