Ngô Phúc Thắng (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Phúc Thắng

– Chưa rõ năm sinh tại làng Kẻ Gám, Đại Việt (nay là Xuân Thành, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Nhân Dũngbà nộiPhan Thị Ngọc Thương

– Bố là Ngô Phúc Thưởng

b) Hôn nhân và con cái

– Có 2 con trai: Ngô Phúc Hậu và Ngô Phúc Hòa

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Thời Dự

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Thế kỷ X

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *