Ngô Phúc Mai (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Phúc Mai

Tước vị: Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân Đô Chỉ huy sứ ty Đô Chỉ huy sứ

Tước hiệu: Khang Trạch hầu

Thụy hiệu: Mai Trai

– Chưa rõ năm sinh tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Đại Việt (nay là Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Phúc Thanh

– Bố Ngô Phúc Trừngmẹ Từ Quang hoặc Phạm Diệu Hằng hoặc Trịnh Thị Diệu Minh

b) Hôn nhân và con cái

– Có 2 người con trai: Vân Lộc hầu và Ngô Phúc Đường

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Tín Vũ hầu, Ngô Phúc Khê, Ngô Đại, Ngô Hữu Thanh, Ngô Sơn, Ngô Yến, Ngô Hiên, Ngô Nhân và Ngô Hường

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 3 trong gia đình 7 anh em (Ngô Phúc Tịnh, Ngô Phúc Hoành, Ngô Phúc Mai, Câu Kê hầu, Ngô Đăng Khản, Ngô Thuận Tâm và Ngô Thị Ngọc Nguyên)

Triều Lê

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

phuongdonghoaloi.blogspot.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

2 Responses

  1. December 11, 2021

    […] thứ 5 trong gia đình 7 anh em (Ngô Phúc Tịnh, Ngô Phúc Hoành, Ngô Phúc Mai, Câu Kê hầu, Ngô Đăng Khản, Ngô Thuận Tâm và Ngô Thị Ngọc […]

  2. December 11, 2021

    […] thứ 7 trong gia đình 7 anh em (Ngô Phúc Tịnh, Ngô Phúc Hoành, Ngô Phúc Mai, Câu Kê hầu, Ngô Đăng Khản, Ngô Thuận Tâm và Ngô Thị Ngọc […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *