Ngô Phúc Lượng (? – ?, đời 33)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Phúc Lượng

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Bảo Sơn, Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Phúc Thạnh

– Bố Ngô Phúc Thạnh

b) Hôn nhân và con cái

– Có 1 người con trai: Ngô Phúc Giao và Ngô Phúc Thông

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 3 trong gia đình 5 anh em (Ngô Phúc Dạng, Ngô Phúc Dụng, Ngô Phúc Lượng, Ngô Phúc Dũng và Ngô Phúc Lương)

Thời Lê trung hưng

4. Tham khảo

a) Internet

ngotoc.vn: Ngô Phúc Lượng

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Họ Ngô Việt Nam-Lược sử-Sự kiện-Nhân vật-Hệ phả của Ngô Đức Thắng (2000 Canh Thìn, Hà Nội)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *