Ngô Phúc Hiền (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Phúc Hiền

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Tháibà nộiLê Thị hoặc Ngô Thị Ngọc Kính

– Bố Ngô Hòa

b) Hôn nhân và con cái

Quan hệ gia đình với vợ là Lê Thị Hân

– Có 1 người con trai: Ngô Phúc Nha

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Lâm

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Tài liệu của Ngô Sỹ Học (chữ Hán)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *