Ngô Phúc Dương (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Phúc Dương

Tự hiệu: Huyên Thống hay Huyền Thống

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 1/4 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Thông Đạt và bà nội là Trần Thị Từ Quảng

– Bố Ngô Phúc Thắng

b) Hôn nhân và con cái

Quan hệ gia đình với 2 vợ là Hoàng Thị Trinh Quý và Nguyễn Thị

– Có 4 người con trai: Ngô Bách Phúc, Ngô Phúc Vạn, Ngô Phúc Kiêm và Ngô Phúc Nghi

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Thế Sỹ, Ngô Phúc Tề, Ngô Phúc Ân và Ngô Phúc Khánh

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Giải thưởng và vinh danh

Mộ táng tại xứ Bạch Tượng, xã Điện An

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Tài liệu của Ngô Sỹ Học (chữ Hán)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *