Ngô Phúc Diên (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Phúc Diên

– Chưa rõ năm sinh tại làng Đan Liên, huyện Thạch Hà, phủ Hà Hoa, trấn Nghệ An, Đại Việt (nay là xã Đại Lộc, thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại làng Đan Liên, huyện Thạch Hà, phủ Hà Hoa, trấn Nghệ An, Đại Việt (nay là xã Đại Lộc, thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Phúc Tịnhbà nội Lê Thị Đệ

– Bố Vỵ Quận côngmẹ Trịnh Thị

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ Trịnh Thị

– Có 3 người con trai: Ngô Phúc Cẩm, Ngô Phúc Thuận và Tại Bá hầu

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Lới và Ngô Phúc Tông

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 4 anh em (Ngô Phúc Diên, Lý Quận công và 2 em gái)

Triều Lê trung hưng

4. Vinh danh

Thuỷ tổ họ Ngô – Tam Đa

5. Tham khảo

a) Internet

traonha.wordpress.com: Họ Ngô Trảo Nha – Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

phuongdonghoaloi.blogspot.com: Nguồn gốc họ Ngô

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *