Ngô Phúc Diễn (1770 – 1838)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Phúc Diễn

Tự: Pháp Nghĩa

Tước hiệu: Diễn Võ bá

– Sinh năm 1770 (Canh Dần) tại Đại Việt (nay là thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam)

Mất năm 1838 (Mậu Tuất) (68 tuổi) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Phúc Chánhbà nộiMai Thị Vượng

– Bố Ngô Phúc Túc mẹTrương Thị Từ Thiên

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Nguyễn Thị Bốn

– Có 7 người con: (4 con trai và 3 con gái)

Con trai: Ngô Phái, Ngô Đạo, Ngô Dương và Ngô Uông

Con gái: Ngô Thị Lê, Ngô Thị Trần và Ngô Thị Ngoan

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Đức Trương, Ngô Đức Thân, Ngô Thị Thuỵ, Ngô Thị Cát, Ngô Thị Khê, Ngô Thị Lộc, Ngô Thị Tri, Ngô Thị Điều, Ngô Đức Tự, Ngô Thị Khuyên và Ngô Thị Khánh.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Năm 1770 (Canh Dần)

Nam triều nhà Lê (Lê trung hưng) – Cảnh Hưng/Hiển Tông 30

Đàng ngoài chúa Trịnh – Tĩnh Đô vương 3

Đàng trong chúa Nguyễn – Định vương 5

Năm 1838 (Mậu Tuất)

Nhà Nguyễn – Minh Mạng 18

4. Tham khảo

a) Internet

ngotoc.vn: Ngô Phúc Diễn

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Họ Ngô Việt Nam-Lược sử-Sự kiện-Nhân vật-Hệ phả của Ngô Đức Thắng (2000 Canh Thìn, Hà Nội)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *