Ngô Phúc Đạt (? – ?, đời 27)

1. Thông tin

– Tên húy: Ngô Phúc Đạt hay Nguyễn Phúc Đạt

Tước hiệu: Tri huyện Văn Giang

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Hiệu

– Bố Ngô Phúc ToànmẹNguyễn Thị Kim

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 7 anh chị em (Ngô Phúc Đạt, Ngô Đức Thọ, Ngô Như Quế, Ngô Thủ Chân, Ngô Đôn Tín và 2 chị em gái)

Triều Lê

Thờ bên ngoại, cải họ Nguyễn

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả chữ Hán của Ngô Ái (Tự Đức thứ 12/1871)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *