Ngô Phúc Đăng (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Phúc Đăng

– Chưa rõ năm sinh tại làng Kẻ Gám, Đại Việt (nay là Xuân Thành, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Nhân Dũng bà nộiPhan Thị Ngọc Thương

– Bố là Ngô Phúc Yênmẹ Phan Thị Tư Lộc

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 3 trong gia đình 4 anh em (Ngô Phúc Tính, Ngô Phúc Thám, Ngô Phúc Đăng và Ngô Phúc Trấn)

Thế kỷ X

4. Giải thưởng và vinh danh

Được coi là thủy tổ của chi Diễn Yên

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *