Ngô Phi Liêu (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Phi Liêu hay Phạm Phi Liêu

– Chưa rõ năm sinh tại xã Mỹ Lộc, huyện Thư Trì, tỉnh Thái Bình, Đại Việt (nay là tỉnh Thái Bình, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Trực Mỹ, Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Hữu Điều

– Bố Ngô Phi Hiển

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 2 anh em (Ngô Phi Liêu và Ngô Đức Thắng)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *