Ngô Pháp Hỷ (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Pháp Hỷ

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Nồm

BốNgô Liễn

b) Hôn nhân và con cái

– Con trai: Ngô Duyên Không

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Lương

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 2 anh em (Ngô Thanh Liêm và Ngô Pháp Hỷ)

Triều Trần

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký – Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa – Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình – Phan Hữu Lập

You may also like...

1 Response

  1. September 5, 2021

    […] – Bố là Ngô Pháp Hỷ […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *