Ngô Nồm (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Nồm hay Ngô Nam

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Bà Nồm

– Con trai: Ngô Liễn, Ngô Tử Hy, Ngô Phúc Sơn, Ngô Nhân Thọ, Ngô Tăng Long

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Thanh Liêm, Ngô Pháp Hỷ

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Triều Lê

Gặp thời loạn, chạy từ vùng núi Pù Rinh (Chí Linh) Thanh Hóa ra Hạ Đoạn

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký – Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa – Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình – Phan Hữu Lập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *