Ngô Như Ngọc (1454 – 1522)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Như Ngọc hay Ngô Trí

Tước hiệu: Tiền Xuyên

– Sinh năm 1454 (Giáp Tuất) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất năm 1522 (Nhâm Ngọ) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Khếbà nộiVũ Thị Ngọc Hoàn

– Bố Ngô Sử ToànmẹChu Thị Bột

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Trang Thuận phu nhân

Có 3 người con trai: Ngô Nhân Lan, Ngô Nhân Hải và Ngô Nhân Tùng

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Văn Chính, Ngô Văn Xuân, Ngô Phúc Thọ, Ngô Nhân Đức và 3 người cháu

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 2 anh em (Ngô Như Ngọc và Ngô Như Định)

Thế kỷ XV, Triều Lê

Năm 1487 (Đinh Mùi, niên hiệu Hồng Đức) đỗ Tiến sỹ. Làm Đô Cấp sự trung, Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *