Ngô Nhật Minh (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Nhật Minh

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch:

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lý trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Xương Văn bà nộiLý Thj Ngọc Dư

– BốNgô Nhật Chung

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Đang cập nhật…

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *