Ngô Nhật Dụ (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Nhật Dụ hay Ngô Nhật Du

Tên chữ Hán: 吳日裕

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Ái Châu (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch:

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Bắc thuộc trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Bố Ngô Nhật Dụ

b) Con cái

– Có 1 người con trai: Ngô Đình Thực

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Đình Mân

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình

Thời Bắc thuộc

Nghe tin quan đô hộ Sỹ Vương phổ cập chữ Hán cho người Việt, liền theo học, trở thành Đại nho gia. Người Trung Quốc mời vào làm Liêu tá trong phủ Sỹ Vương.

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *