Ngô Nhật Đại (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Nhật Đại

Tên chữ Hán: 吳日大

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Ái Châu (nay là tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch:

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Bắc thuộc trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình và hậu duệ

a) Con cái

– Có 1 người con trai: Ngô Nhật Dụ

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Đình Hạo

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình

Thời Bắc thuộc

Làm nghề nông

Hiếu học, vừa lúc quan đô hộ phương bắc truyền bá chữ Hán vào đất Việt nên theo học trở thành thông nho. Người Trung Quốc mời vào làm Liêu tá trong phủ đô hộ

Có thuyết cho rằng làm Hào trưởng châu Phúc Lộc, Hà Tĩnh (nay là vùng Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam)

Tham gia cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan (722), sau thất bại phải rời ra vùng Châu Ái (Thanh Hóa)

4. Giải thưởng và tôn vinh

Khởi tổ của dòng họ Ngô sinh sống tại Việt Nam

5. Tham khảo

– Internet

vi.wikipedia.org

ngotoc.vn

vi.facebook.com Page Gia tộc họ Ngô Việt Nam

traonha.wordpress.com

vusta.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *