Ngô Nhật Chung (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Nhật Chung

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch:

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Quyềnbà nộiDương Phương Lan

Ông ngoại là Dương Nhị Kha

– BốNgô Xương VănmẹLý Thị Ngọc Dư

b) Hôn nhân và con cái

– Có 1 người con: Ngô Nhật Minh

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Làm điền chủ Đỗ Động

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *