Ngô Nhân Uẩn (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Nhân Uẩn

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Từbà nộiĐinh Thị Ngọc Kế

– Bố là Ngô Nạp mẹ Vũ Thị Diệu Ân

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình 10 anh chị em (Ngô Nhân Tổng, Ngô Nhân Duyên, Ngô Nhân ThuầnNgô Nhân DuyNgô Nhân Tuy, Ngô Nhân Thiệu, Ngô Nhân Uấn, Ngô Thị Ngọc Kế, Ngô Thị Ngọc Quyên và Ngô Thị Ngọc Thư)

Thế kỷ X

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *