Ngô Nhân Tùng (? – 1511)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Nhân Tùng hay Ngô Nhân Tổng hay Nhân Tồng

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất năm 1511 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Sử Toànbà nộiChu Thị Bột

– Bố Ngô Như NgọcmẹTrang Thuận phu nhân

b) Hôn nhân và con cái

Có 1 người con trai: Ngô Nhân Đức

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 3 trong gia đình 3 anh em (Ngô Nhân Lan, Ngô Nhân Hải và Ngô Nhân Tùng)

Thế kỷ XV, Triều Lê

Giữ chức vụ Giám sinh

Năm 1509 (Kỷ Tỵ, Lê Uy Mục) do chán ghét triều đình thối nát, cùng Thân Duy Nhạc đứng lên tập hợp lực lượng, hiệu triệu dân nghèo các vùng ở Yên Phú, Đông Ngàn và Gia Lâm thuộc Kinh Bắc nổi dậy chống triều đình nhà Lê.

Tháng 2/1511 (Tân Mùi, Lê Tương Dực) vua đi bái yết ở Lam Kinh, giao cho Thụy Quận công Ngô Văn Bính và Kim nguyên Bá Trịnh Bá Quát ở lại trông coi Kinh thành Đông Kinh. Nho sinh Chu Thực tìm đến báo rõ tình hình cuộc nổi dậy của Thân Duy Nhạc – Ngô Nhân Tùng, Thuỵ Quận công Ngô Văn Bính cùng Kim nguyên Bá Trịnh Bá Quát kéo quân đi đàn áp, chẳng bao lâu bắt sống được tất cả đem về kinh thành Thăng Long trảm quyết, cuộc nổi dây bị dập tắt.

Sách Đại Việt Sử ký Toàn thư có ghi: Tân Mùi năm thứ 3 (1511). Tháng 2, vua đi bái yết Lam Kinh. Bấy giờ Thân Duy Nhạc và Ngô Văn Tổng dấy quân ở các huyện Yên Phú, Đông Ngàn, Gia Lâm xứ Kinh Bắc. Có một nho sinh ở Yên Phú là Chu Thực, báo cho lưu thủ Đông Kinh Thuỵ quận công Ngô Bính và Kim Nguyên Bá Trịnh Bá Quát, sai quân đi đánh phá được bọn chúng, bắt sống được bọn Duy Nhạc, Văn Tổng đóng cũi giải về Kinh sư.

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

laodong.vn

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *