Ngô Nhân Trừng (1539 – 1592)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Văn Chính

Tự: Quế Hiên

Hiệu: Nhạo Sơn

Tước vị: Đốc đồng kiêm tri Nam Bắc thập tam Đạo trung quân, Đề lĩnh Tứ Thành

Tước hiệu: Thái úy Nghị Quốc công

– Sinh năm 1539 (Kỷ Hợi) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất năm 1592 (Nhâm Thìn) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Nhân Lan

– Bố Ngô Văn Chính

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với 2 vợ

Có 5 người con trai: Ngô Nhân Triệt, Ngô Đức Khiêm, Ngô Nhân Tỉnh, Ngô Phúc Mỹ và Ngô Phúc Mẫn

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Nhân Dương, Ngô Nhân Duệ, Ngô Phúc Hồng, Ngô Phúc Lâm, Ngô Phúc An, Ngô Đức Lân, Ngô Đức Sáu, Ngô Nhân Do, Ngô Ninh Xuyên, Ngô Nhân Tính và Ngô Nhân Phúc.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 5 anh em (Ngô Nhân Trừng và 4 người nữa)

Thế kỷ XV, Triều Lê

Năm 1580 (Canh Thìn, Mạc Diên Thành thứ 3) đỗ Đình nguyên Nhị giáp Tiến sỹ (Hoàng giáp) giữ chức Đốc đồng kiêm tri Nam Bắc thập tam Đạo trung quân, Đề lĩnh Tứ Thành, Thái úy Nghị Quốc công.

Sinh con trai cả là Ngô Nhân Triệt

Được triều đình tin cậy, có quyền tiền trảm hậu tấu

Nhà Mạc

Thời Mạc Mậu Hợp, làm Đề lĩnh Tây thành Thái uý Sùng Quốc công.

Năm 1592 (Nhâm Thìn) Trịnh Tùng cầm quân tiến công hạ thành Thăng Long, Mạc Mậu Hợp chạy ra sông Hồng giao cho Nhân Trừng cố thủ thành. Do quân Trịnh thế rất mạnh, thành Thăng Long bị hạ, bèn rút chạy về Hải Dương, đến quận Lâm Tiên thì bị bắt sống. Trịnh Tùng khuyên về hàng, Ngô Nhân Trừng giữ chữ trung với nhà Mạc, tự uống thuốc độc mà chết.

4. Giải thưởng và vinh danh

Con cháu đưa hài cốt về táng ở xứ Bàu Phấn

Nằm trong Ngũ đại liên trúng

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

mactrieu.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

1 Response

  1. December 11, 2021

    […] – Bố là Ngô Nhân Trừng […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *