Ngô Nhân Tổng (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Nhân Tổng

Tự: Phúc Đức

Tước hiệu: Thái Bảo Diễn Quốc công tặng Nhân Nghĩa Vương công

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Từbà nộiĐinh Thị Ngọc Kế

– Bố Ngô NạpmẹVũ Thị Diệu Ân

b) Hôn nhân và con cái

– Có 2 con trai: Ngô Chanh và Ngô Đống

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 1 trong gia đình 10 anh chị em (Ngô Nhân Tổng, Ngô Nhân Duyên, Ngô Nhân Thuần, Ngô Nhân Duy, Ngô Nhân Tuy, Ngô Nhân Thiệu, Ngô Nhân Uấn, Ngô Thị Ngọc Kế, Ngô Thị Ngọc Quyên và Ngô Thị Ngọc Thư)

Thế kỷ X

Cùng Nguyễn Xí dẹp Phan Đôn, Phan Ban, Trần Lăng; phế Nghi Dân tôn, lập vua Lê Thánh tôn

Đánh Chiêm Thành rồi tử trận

4. Giải thưởng và vinh danh

Đền thờ ở Đèo Ngang, sắc phong Trác vĩ Thượng đẳng thần

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *