Ngô Nhân Tông (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Nhân Tông hay Nhân Tùng

Tước hiệu: Thái Phó Thiết Nham hầu

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Nạpbà nộiVũ Thị Diệu Ân

– Bố là Ngô Nhân Duyên

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Ngô Thị Ngọc Mạn

– Có 2 con trai: Ngô Đức Trung và Ngô Pháp Chính

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Thuần Lương.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 3 anh chị em (Ngô Nhân Tông, Ngô Nhân Dũng và Ngô Thuần Trung)

Thế kỷ X

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *