Ngô Nhân Tỉnh (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Nhân Tỉnh hay Tĩnh

– Chưa rõ năm sinh tại làng Ngột Nhi, tổng Nội Trà, xã Vọng Nguyệt, huyện Yên Phong, phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc, Đại Việt (nay là thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Văn Chính

– Bố Ngô Nhân Trừng

b) Hôn nhân và con cái

Có 2 người con trai: Ngô Nhân Tính và Ngô Nhân Phúc

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Trung Lương, Ngô Đức Hậu và Ngô Đức Đôn

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 3 trong gia đình 4 anh em (Ngô Nhân Triệt, Ngô Đức Khiêm, Ngô Nhân Tỉnh và Ngô Phúc Mỹ)

Thế kỷ XV, Triều Lê trung hưng

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

1 Response

  1. December 11, 2021

    […] thứ 4 trong gia đình 4 anh em (Ngô Nhân Triệt, Ngô Đức Khiêm, Ngô Nhân Tỉnh và Ngô Phúc […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *