Ngô Nhân Lan (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Nhân Lan hay Ngô Lãn Nhân

Tự hiệu: Tiền Xuyên

Tước hiệu: Nho sinh, Mậu lâm lang

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Sử Toànbà nộiChu Thị Bột

– Bố Ngô Như NgọcmẹTrang Thuận phu nhân

b) Hôn nhân và con cái

Có 5 người con trai: Ngô Văn Chính, Ngô Văn Xuân và 3 người nữa.

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Nhân Trừng và 4 người cháu

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 3 anh em (Ngô Nhân Lan, Ngô Nhân Hải và Ngô Nhân Tùng)

Thế kỷ XV, Triều Lê

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *