Ngô Nhân Duyên (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Nhân Duyên hay Tất Duyên

Tự: Phúc Lộc

Tước hiệu: Thái Phó Đoan Lộc đại phu Tây Khê hầu tặng phong Đoan Quận công hay Đoạn Quốc công

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam)

Mất ngày 3/3 (âm lịch) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Từbà nộiĐinh Thị Ngọc Kế

– Bố là Ngô Nạp mẹ Vũ Thị Diệu Ân

b) Hôn nhân và con cái

– Có 3 con trai: Ngô Nhân Tông, Ngô Nhân Dũng và Ngô Thuần Trung

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Đức Trung, Ngô Pháp Chính, Ngô Phúc Thưởng, Ngô Phúc Đạt, Ngô Phúc Yên, Ngô Phúc Viết, Ngô Chân Tâm và Ngô Chân Đạo.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình 10 anh chị em (Ngô Nhân Tổng, Ngô Nhân Duyên, Ngô Nhân Thuần, Ngô Nhân Duy, Ngô Nhân Tuy, Ngô Nhân Thiệu, Ngô Nhân Uấn, Ngô Thị Ngọc Kế, Ngô Thị Ngọc Quyên và Ngô Thị Ngọc Thư)

Thế kỷ X

Ngày 3/3 (AL) từ trần

4. Giải thưởng và vinh danh

Mộ táng ở Diễn Kỷ

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

traonha.wordpress.com

trinhtoc.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *