Ngô Nhân Dũng (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Nhân Dũng hay Tất Dũng

Tước hiệu: Đang Quận công, Thái úy Trường Quốc công, Tây quân Đô Quốc phủ, Tả Đô đốc Chưởng phủ sự, phong Trung hưng Công thần Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân Tả Đô đốc.

– Chưa rõ năm sinh tại làng Kẻ Gám, Đại Việt (nay là Xuân Thành, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Nạpbà nộiVũ Thị Diệu Ân

– Bố là Ngô Nhân Duyên

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Phan Thị Ngọc Thương

– Có 4 con trai: Ngô Phúc Thưởng, Ngô Phúc Đạt, Ngô Phúc Thương và Ngô Phúc Viết

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Thắng, Ngô Phúc Tính, Ngô Phúc Thám, Ngô Phúc Đăng, Ngô Phúc Trấn, Ngô Phúc Lộc và Ngô Phúc Đào

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 3 anh chị em (Ngô Nhân Tông, Ngô Nhân Dũng và Ngô Thuần Trung)

Có bản chép là con thứ 5

Thế kỷ X

Tham gia công cuộc phù Lê diệt Mạc được phong Trung hưng Công thần Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân Tả Đô đốc.

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

traonha.wordpress.com

trinhtoc.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *