Ngô Nam Hưng (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Nam Hưng (吳南興)

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đường Lâm, huyện Phúc Lộc, châu Giao, Tĩnh Hải quân (nay là huyện Ba Vì, Tp. Hà Nội, Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Tĩnh Hải quân

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời Bắc thuộc và nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Ông nộiNgô Đình Mânbà nộiPhùng Thị Tịnh Phong

Ông ngoại là Dương Đình Nghệ

– BốNgô QuyềnmẹDương Thị Vy

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 3 trong gia đình 4 anh em (Ngô Xương Ngập, Ngô Xương Văn, Ngô Nam Hưng và Ngô Càn Hưng)

Thời Bắc thuộc

Đang cập nhật…

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

vi.wikipedia.org

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *