Ngô Mỹ Đức (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Mỹ Đức

Tước vị: Cao sơn cục Cục chính

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Khếbà nộiVũ Thị Ngọc Hoàn

– Bố Ngô Sử Hậu

b) Con cái

Quan hệ gia đình với vợ là Từ Lạc phu nhân

Có 8 người con:

Con trai: Ngô Hoàng Nghị

Con gái: Đang cập nhật

c) Hậu duệ

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình 3 anh em (Ngô Mỹ Đức)

Triều Lê

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả chữ Hán của Ngô Ái (Tự Đức thứ 12/1871)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *