Ngô Minh Nghĩa (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Minh Nghĩa

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lý trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Thực Đạibà nộiLý Thị Công Hầu

– BốNgô Giáo

b) Con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Trần Thị Ứng Nguyệt

– Con trai: Ngô Bệ, Ngô Giám Công, Ngô Diệu Tế

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Bồ Đốc

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 3 trong gia đình 3 anh em (Ngô Minh Đức, Ngô Minh Hiếu, Ngô Minh Nghĩa)

Đang cập nhật…

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *