Ngô Ma Lư (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Ma Lư (吳麻盧)

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lý trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Đẩu Lăng

– BốNgô Hữu Liêu mẹNguyễn Thị An

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Nguyễn Thị Đào

– Con trai: Ngô Rô

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Tây

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Phẩm hàm Đại lão Hương quan

Đang cập nhật…

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *