Ngô Lộc (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Lộc

Tước hiệu: Đôn Nghĩa hầu thăng Nghĩa Quận công hay Đôn Mỹ hầu

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Kinhbà nộiLê Thị Mười

– Bố Ngô Từ

b) Hôn nhân

– Quan hệ gia đình với vợ là Nguyễn Thị Ngọc Hà

– Con trai: Ngô Tuyên

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 19 anh em (Ngô Việt, Ngô Lộc, Ngô Khế, Ngô Hồng, Ngô Lương, Ngô Thị Ngọc Xuân, Ngô Chiêu, Ngô Nhạn, Ngô Nạp, Ngô Thị Ngọc Liêu, Ngô Thị Ngọc Hạ, Ngô Thị Ngọc Dần, Ngô Thị Ngọc Sửu, Ngô Thị Ngọc Điệp, Ngô Thị Ngọc Phúc, Ngô Thị Ngọc Đức, Ngô Thị Ngọc Dao, Ngô Lan, Ngô Thị Ngọc Vỹ)

Niên hiệu Thiệu Khánh triều Trần

4. Giải thưởng và vinh danh

Thủy tổ họ Ngô Hữu thôn Thượng Cát, xã Thường Cát, huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *