Ngô Lộc Hải (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Lộc Hải (吳祿海)

Tước hiệu: Quảng Nghĩa vương

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Lanbà nộiĐào Thị Ngọc Trật

– Bố Ngô TôngmẹTừ Thuận phu nhân

b) Hôn nhân và con cái

Quan hệ gia đình với vợ là Từ Hạnh phu nhân

– Có 1 người con trai: Ngô Tín

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Vạn, Ngô Phúc An, Ngô Phúc Thiện, Ngô Phúc Lương, Ngô Phúc Tâm và Ngô Thị Ngọc Lâm

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Thế kỷ X

Triều Lê

6. Tham khảo

– Internet

vietnamgiapha.com

ngotoc.vn

vi.wikipedia.org

– Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký – Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa – Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình – Phan Hữu Lập

You may also like...

1 Response

  1. September 9, 2021

    […] Ông nội là Ngô Lộc Hải và bà nội là Từ Hạnh phu […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *