Ngô Liễn (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Liễn

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

BốNgô Nồm

b) Hôn nhân và con cái

– Con trai: Ngô Thanh Liêm và Ngô Pháp Hỷ

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Xỷ và Ngô Duyên Không

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 5 anh em (Ngô Liễn, Ngô Tử Hy, Ngô Phúc Sơn, Ngô Nhân Thọ, Ngô Tăng Long)

Triều Trần

Làm quan trong triều thời Lê Thánh Tông, “luôn ở bên tả hữu nhà vua”, đứng lên xin được đem một số dân các xã Hạ Lang, Đoàn Xá, Lương Thám, Hoằng Hoành về Trà Lũ lập nên xã Lạc Nghiệp. Được phong tước hầu

4. Giải thưởng và tôn vinh

Dân làng xã Lạc Nghiệp đã thờ làm thành hoàng làng

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký – Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa – Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình – Phan Hữu Lập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *