Ngô Liêm (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Liêm

Tước hiệu: Trung lang tướng Thận Trung bá

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Thế Bangbà nộiLê Thị Ngọc Quyền hoặc Nguyễn Thị Từ Ý

– Bố Ngô Tùng

b) Hôn nhân và con cái

– Có 1 người con trai: Ngô Đà

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Quang Tiến

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 3 trong gia đình 3 anh em (Ngô Bình, Ngô Liễu và Ngô Liêm)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả của Tiến sĩ Ngô Trần Thực (1742)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *