Ngô Liêm Hậu (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Liêm Hậu

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Thuần Trungbà nộiQuế Hoa nương nương

– Bố là Ngô Chân Tâm

b) Hôn nhân và con cái

– Có 2 con trai: Ngô Tô Trường và Ngô Quang Tế

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Đại Lược và Ngô Cổ Vĩnh

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Thế kỷ X

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

1 Response

  1. December 10, 2021

    […] – Bố là Ngô Liêm Hậu […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *