Ngô Lan Toàn (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Lan Toàn

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Rôbà nộiTrần Thị Ngọc Hựu

– Bố Ngô Tây

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 4 trong gia đình 4 anh em (Ngô Thành, Ngô Trừng, Ngô Kinh, Ngô Lan Toàn)

Nhà Trần

Đang cập nhật…

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *