Ngô Khiêm (? – ?, con Ngô Bạt)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Khiêm

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Thế Bangbà nộiLê Thị Ngọc Quyền hoặc Nguyễn Thị Từ Ý

– Bố Ngô BạtmẹLê Thị

b) Hôn nhân và con cái

– Có 1 người con trai: Ngô Đà

c) Hậu duệ

Cháu nội: Ngô Tân Tiến

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 3 trong gia đình 3 anh em (Ngô Gián, Ngô Hiên và Ngô Khiêm)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *