Ngô Khê (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Khê

Tước hiệu: Tán trị công thần Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, tham dự triều chính Đồng bình chương quân quốc trọng sự Tả hiệu điểm Thanh Quận công

Thụy hiệu: Trường Thọ Thượng sỹ.

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam

Mất ngày 13/7 Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Khếbà nộiVũ Thị Ngọc Hoàn

– Bố Ngô Văn BínhmẹLê Thị Hậu

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Lê Thị

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 5 anh em (Ngô Chiểu, Ngô Khê, Ngô Thái, Ngô Bật Lãng và Ngô Hoán)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *