Ngô Ích Vệ (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Ích Vệ (吳益衛)

Tên khác: Ngô Án Ngữ hay Ngô An Ngữ

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lý trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Xương Ngập bà nộiPhạm Thị Uy Duyên

– BốNgô Xương XímẹLý Thị Khoan Dung

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ hôn nhân với vợ là Hàn Diệu Chi

– Có 2 người con: Ngô Tuấn, Ngô Chương

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 2 anh em (Ngô Xương Sắc, Ngô Ích Vệ)

Đi lánh nạn đổi tên thành Ngô An Ngữ

Năm 1010 ra làm một chức võ quan nhỏ (Sùng Tiết tướng) với nhà Lý, đưa cả gia đình theo vua Lý rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, ở phường Thái Hòa (Khán Sơn)

Đi công cán vào châu Hoan và từ trần ở đó

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

vusta.vn

ngogia.com.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *