Ngô Hữu Dũng (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Hữu Dũng hay Phạm Hữu Dũng

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại xã Mỹ Lộc, huyện Thư Trì, tỉnh Thái Bình, Đại Việt (nay là tỉnh Thái Bình, Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Tử Đô

– Bố Ngô Hữu Tư

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 2 anh em (Ngô Hữu Quý và Ngô Hữu Dũng)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *