Ngô Hưng Nhưng (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Hưng Nhưng

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Thuần Trungbà nộiQuế Hoa nương nương

– Bố là Ngô Chân Đạo

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 2 anh chị em (Ngô Hưng Nhưng và Ngô Hưng Tổ)

Thế kỷ X

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *