Ngô Hồng (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Hồng (吳洪)

Tước hiệu: Điện Bàn hầu, Đô đốc thân quân

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 5/10 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Kinhbà nộiLê Thị Mười

– Bố Ngô Từ

b) Hôn nhân và con cái

– Con trai: Ngô Điện

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Lưu

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 4 trong gia đình 19 anh em (Ngô Việt, Ngô Lộc, Ngô Khế, Ngô Hồng, Ngô Lương, Ngô Thị Ngọc Xuân, Ngô Chiêu, Ngô Nhạn, Ngô Nạp, Ngô Thị Ngọc Liêu, Ngô Thị Ngọc Hạ, Ngô Thị Ngọc Dần, Ngô Thị Ngọc Sửu, Ngô Thị Ngọc Điệp, Ngô Thị Ngọc Phúc, Ngô Thị Ngọc Đức, Ngô Thị Ngọc Dao, Ngô Lan, Ngô Thị Ngọc Vỹ)

Thế kỷ XIV, Niên hiệu Thiệu Khánh triều Trần

Năm 1471 (Tân Mão) chiến thắng Chiêm Thành trở về, ăn mừng chiến thắng, Vua sai Ngô Lan, Ngô Nhạn đưa trưng bày chiến lợi phẩm, phong Ngô Khế Thanh Quốc công, Ngô Lan Hán Quốc công, Ngô Hồng Điện Bàn Hầu, cấp mỗi người trên 100 mẫu ruộng ở các huyện Bất Bạt, Mỹ Lương và ở xã Linh Lăng huyện Lục Ngạn. Ngô Hồng được phong 150 mẫu tự điền ở xứ Di Tán, thôn Bình Ngô, xã Chấn Xuyên, phủ Thiệu Thiên (nay là xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam)

Tham đốc thân quân thần vũ Tứ vệ quân vụ Điện Bàn hầu, Hữu hiệu Điểm

4. Giải thưởng và vinh danh

Mộ táng tại xã Chấn Xuyên, huyện Thụy Nguyên

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *