Ngô Hối (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Hối hay Ngô Ngọc Hốt

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Thanh Liêm

BốNgô Xỷ

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Bùi Từ Ái

– Có 1 người con trai: Ngô Minh Lược

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Nhân Cung và Ngô Cơ Đức

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 2 người con (Ngô Ngọc Thành và Ngô Hối)

Triều Trần

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký – Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa – Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình – Phan Hữu Lập

You may also like...

2 Responses

  1. December 21, 2021

    […] Bố là Ngô Hối và mẹ là Bùi Từ […]

  2. December 21, 2021

    […] Ông nội là Ngô Hối và bà nội là Bùi Từ […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *